• Motocross Nieuw Vennep wordt gereden onder regelgeving van de KNMV.
 • Wedstrijdleider is Dhr. Herman Reynders.
 • Inschrijving alleen vooraf mogelijk via internet.
 • De inschrijving wordt pas verwerkt nadat de betaling via iDEAL t.n.v. Motocross Nieuw Vennep is bijgeschreven. Je krijgt daarna per mail een bevestiging van je aanmelding.
 • De bevestiging van inschrijving krijg je per mail ongeveer een week voor de wedstrijd. Deze bevestiging van inschrijving samen met je KNMV licentie en evt. transponderinvulformulier meenemen naar de into-tent voor aanmelding op de deelnemerslijsten.
 • Bij deelname aan de Mototriatlon ook een transponderdraagtas meenemen naar de wedstrijd op vrijdag.
 • Per klasse maximaal 42 deelnemers aan de start.
 • Bij de Mototriatlon maximaal 48 deelnemers aan de start.
 • Het is verboden om met wat voor vervoersmiddel dan ook zowel met verbrandingsmotor of elektrisch aangedreven zich te verplaatsen in het rennerskwartier of op de toegangswegen rond het circuit. De deelnemers zijn hierbij verantwoordelijk voor team en familieleden. Ook voor deelnemers is het verboden te rijden in het rennerskwartier en tussen het rennerskwartier en circuit. Overtreding hiervan worden bestraft met disciplinaire maatregelen zoals uitsluiting deelname .
 • Overnachten op het rennerskwartier is van vrijdag op zaterdag mogelijk om uw en onze eigendommen te kunnen bewaken.
 • In verband met geluidsoverlast voor de omwonenden geen motoren starten op het rennerskwartier maar pas in de fuik op aanwijzing van de fuikleiding.
 • De organisatie houdt zich het recht voor om rijders die niet in de juiste klasse hebben ingeschreven over te plaatsen naar een andere klasse.
 • Aan iedere deelnemer wordt een vuilniszak uitgereikt. Met de bedoeling om het rennerskwartier schoon te houden. Na afloop a.u.b. de vuilniszakken in de vuilcontainers deponeren.
 • Honden en andere dieren dienen altijd aangelijnd te zijn.
 • Het gebruik van een eigen of gehuurde persoonlijke transponder is verplicht, dus 1 rijder per transponder. Hier controleert de website op tijdens inschrijving.
 • Rijnummer moet uniek zijn per klasse, hier controleert de website op tijdens inschrijving (uitzondering: mototriatlon).

KNVM Regels

 • Alle KNMV reglementen zijn van kracht voor zover van toepassing op Motocross Nieuw Vennep.
 • KNMV Basis Sport licentie is minimaal verplicht.
 • Uitrusting en beschermende kleding volgens het KNMV motocross technisch reglement.
 • Duidelijke rijnummers op voorbord en zijschilden volgens het KNMV motocross technisch reglement.
 • De deelnemer is ook verantwoordelijk voor het gedrag van zijn team en familieleden.
 • Milieumat verplicht! Specificaties milieumat: De minimale grote van de motorfiets dient er volledig op te staan. Het opname vermogen dient ca. 1,5 liter olie per vierkante meter matoppervlakte te zijn. De rug van de mat dient van een vloeistofdichte kunststof te zijn welke bestand is tegen de in en bij de motorfiets gebruikte vloeistoffen.
 • Brandblusser verplicht! De deelnemer dient per service voertuig een goedgekeurde en geschikte brandblusser met een inhoud van minimaal 6 kg op een duidelijk zichtbare en bereikbare plaats ter beschikking te hebben.
 • Overtreding van de regels wordt bestraft met disciplinaire maatregelen zoals uitsluiting deelnamen.

Veiligheidsregio KennemerlanD

 • Voorwaarden politie
  • Calamiteiten route ten alle tijden vrij houden voor hulpdiensten.
  • Overnachten of verblijven buiten het rennerskwartier is niet toegestaan voor de deelnemers.
  • Parkeren binnen de parkeerverboden (bermen en rotonden) is niet toegestaan, geld ook voor team en familieleden.
 • Voorwaarden brandweer
  • In het Parc Ferme en pitstraat geld een totaal verbod van roken en open vuur.
  • De maximale hoeveelheid brandstof mag per deelnemer niet meer bedragen dan 20liter.
  • Brandstof enkel in een jerrycan met automatische afsluitventiel.